ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์
ที่อยู่ :
293/56 ซ.เวียงเกตุ ถ.ประชาชื่น บางซื่อ ดุสิต กรุงเทพฯ 10800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wichien Wongsupalak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บ้าน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 125 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Home
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 125 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.