ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิชัย น้อยยืนยงศ์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wichai Noyyunyong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แหวนหมั้น
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ, ซีเมนต์
ขนาด (ซม.) : 350 x 350 x 350 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Engagement Ring
Date : -
Technique : Metal welding, cement
SIZE (cm) : 350 x 350 x 350 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.