ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิชัย จิตมาลีรัตน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wichai Jitmaleerat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สิงห์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คลอโลกราฟ
ขนาด (ซม.) : 75 x 113 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Singha
Date : -
Technique : Collograph
SIZE (cm) : 75 x 113 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.