ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัฒนชัย ศิริสัมพันธ์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Whatanachai Sirisumphan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปรากฏการณ์ของวัฎจักรทางธรรมชาติ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Happen of Circle Life No. 2
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 120 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ปรากฏการณ์ของวัฎจักรทางธรรมชาติ หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 230 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Happen of Circle Life No. 3
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 200 x 230 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.