ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วีระศักดิ์ เกื้อหลง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Werasak Kualong


ผลงานศิลปิน

Title : 2004
Date : 2004
Technique : Oil, paper, bamboo
SIZE (cm) : 200 x 190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.