ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วีระพล ชมงาม
เกิด :
3 เมษายน 2505
ที่อยู่ :
354/23 ซ.ราษฎร์ร่วมเจริญ ถ.เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Werapol Chomngam
Born :
April 3, 1962


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จิตใต้สำนึก หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิพม์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 65 x 78 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Subconscious No. 1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 65 x 78 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.