ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เวนิต พิมพ์พรมมา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wenit Pimpromma


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : นวัตกรรมของกสิกรรมไทย หมายเลข ๑
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด : 30 x 175 x 159 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Farming Innovation No.1
Date : -
Technique : Welding
Size : 30 x 175 x 159 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมของกสิกรรมไทย หมายเลข ๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด : 50 x 190 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Farming Innovation No.2
Date : -
Technique : Welding
Size : 50 x 190 x 180 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.