ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วีระศักดิ์ สัสดี
เกิด :
14 ตุลาคม 2522
ที่อยู่ :
44 หมู่ที่ 6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
โทร :
081-594-2920
การศึกษา :
- ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2541 - นิทรรศการศิลปกรรม บริษัทฮิตาชิ
2545 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 5
- นิทรรศการศิลปกรรม Asean Art Awards 2004
2547 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 26
2548 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2549 - นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 "6 ทศวรรษศิลปะไทย" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ
- นิทรรศการผลงานศิลปกรรม "ในหลวง" โดย 12 ศิลปิน ณ Ardel Gallery of Moment Art
2550 - นิทรรศการศิลปกรรม "สองนัย ; 2 Views Distinct Outlooks" ณ Ardel Gallery of Modern Art
- นิทรรศการศิลปกรรม "Lightness Darkness" ณ Teo + Namfah Gallery
- นิทรรศการผลงานศิลป์ชั้นยอด 2007 "ศิลปินศิษย์เก่าศิลปากรเทิดไท้ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศิลปิน" ณ Eden Hall 1st Flr.,Central World
- นิทรรศการจิตรกรรมเฉิมพระเกียรติฯ พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ
2551 - นิทรรศการศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รางวัล/เกียรติยศ :
2540 - รางวัลชมเชยระดับเยาวชน ในการประกวดศิลปปรรม ปตท. ครั้งที่ 12
2545 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 ศิลปกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 4
2546 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย Philip Morris
- รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม เหรียญทอง ศิลป์ พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
2549 - รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 18
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Weerasak Sadsadee
Born :
October 14, 1979
Tel :
081-594-2920
Education :
- B.F.A. Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
- M.F.A. Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ตระกูลผีกะ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 191 x 224 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ghost family
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 191 x 224 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2546
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 130 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : มหาวิทยาลัยศิลปากร
Title : Sprinkled flower No.2
Date : 2003
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 130 x 200 cm.
COLLECTION : Silpakorn University

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.