ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วีระพงษ์ วรพุทธิกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Weerapong Woraputtikul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ค้ำหลัง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้, เหล็ก
ขนาด (ซม.) : 70 x 200 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Back Bone
Date : -
Technique : Wood, Metal
SIZE (cm) : 70 x 200 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.