ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ
เกิด :
18 กันยายน 2503 จังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่ :
1049 ซอยมาตุลี 18/2 ถนนมาตุลี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ที่ทำงาน :
56 อาร์ต สตูดิโอ เลขที่ 56 หมู่ 4 ถนนบ้านไร่-บ้านนอก ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ :
08-1817-9412
อีเมล :
wattanachot@gmail.com / watt-tunga@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/wattanachot
รางวัลและเกียรติบัตร
2560 - รางวัลยอดเยี่ยม Shanghai International Contemporary Art Exhibition and Workshop 2017 นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
2560 - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
2555 - รางวัลเหรียญทอง 1st Ecorea Jeonbuk Biennale 2012 in Korea เมืองจีออนจู ประเทศเกาหลี
2555 - มหาบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2553 - รางวัลที่ 1 The 10th Great Oriental Art Exhibition, Dali University ยูนาน ประเทศจีน
2553 - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2525 - รางวัลที่ 3 สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
2524 - รางวัลชมเชย สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
2523 - รางวัลที่ 3 สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์การสอน และกิจกรรมพิเศษ
2560 - ที่ปรึกษาสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นครเซี่ยงไฮ้ ในการจัดงานปฏิบัติงานศิลปะนานาชาติ
2560 - กรรมการตัดสินงานศิลปะภาพพิมพ์อาเชี่ยน กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม
2559 - บรรยายพิเศษเรื่องศิลปะสมัยใหม่ในอาเชี่ยน มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียตนาม
2558 - ผู้ช่วยศิลปินแห่งชาติ กมล ทัศนาญชลี ติดตั้งผลงานศิลปะงาน Venice Biennale ครั้งที่ 56 ประเทศอิตาลี่
2557 - บรรยายพิเศษเรื่องศิลปะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยอันฮุย และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
2554-2558 - ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2549-2558 - อาจารย์พิเศษ สาขาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2545-2554 - อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2536-2538 - อาจารย์พิเศษ แผนกการพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ
2530-2531 - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2530-2531 - อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
การแสดงผลงานศิลปกรรมเดี่ยว :
2564 - นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว “ชุดการเปลี่ยนแปลง” เพลย์ อาร์ต เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
2560 - นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว “ชุดปฐพีและแผ่นฟ้า” สาธร 11 อาร์ตสเปซ กรุงเทพมหานคร
2556 - นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว โดย วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
2556 - นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว “ชุดทิวทัศน์ในห้วงฝัน” โดย วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ หลักเมืองแกลลอรี่ ขอนแก่น
การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วม 2 คน :
2562 - “Life and Culture" นิทรรศการศิลปกรรม 2 ศิลปิน โดย วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ และ ดร. คเณศ ศีลสัตย์ หอศิลป์ต้นตาล ขอนแก่น
การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วม 3 คน :
2561 - “Silent Talk” Art Exhibition 3 ศิลปินจาก 3 ประเทศ คัทซึมิ มูไก (ญี่ปุ่น) วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ (ไทย) เกือง คิม ฮัว (เวียตนาม) หอศิลป์แห่งชาติเวียตนาม กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wattanachot Tungateja
Born :
September 18, 1960, Nakhon Sawan, Thailand
Address :
1049 Matulee 18/2, Matulee Rd., Aumphur Muang, Nakhon Sawan 60000 Thailand
Studio :
56 Art Studio, 56 Mu 4, Phra Non, Aumphur Muang, Nakhon Sawan 60000 Thailand
Phone :
+66-81-817-9412
E-mail :
watt-tunga@hotmail.com / wattanachot@gmail.com
Website :
www.rama9art.org/wattanachot
Education :
1991 - Computer Graphic, University of California, Los Angeles, (UCLA) USA
1985 - Art Education, Srinakharinwirot University, Bangsaen, Chonburi, Thailand
1983 - Graphic Art, Poh-Chang Art & Crafts College, Bangkok, Thailand
1977 - Thaiwijitsilp Art Scool, Bangkok, Thailand
1974 - Nakhon Sawan High School, Nakhon Sawan, Thailand
Honorable and Awards :
2017 - Excellence Award, Shanghai International Contemporary Art Exhibition and Workshop 2017, Shanghai, China
2017 - Outstanding Alumni's Award, Poh-Chang Art & Crafts College, Bangkok, Thailand
2012 - Gold Medal, 1st Ecorea Jeonbuk Biennale 2012, Jeonju, Korea
2012 - Honorary Master Degree in Art and Design, Nakhon Sawan Rajabhat University, Thailand
2010 - Outstanding Alumni's Award, Burapha University, Chonburi, Thailand
2010 - 1st Prize, The 10th Great Oriental Art Exhibition, Dali University, Yunnan, China
1982 - 3rd Prize in Graphic Art, The Institute of Technology and Vocational Education, Faculty of Fine Art, Poh-Chang Campus Exhibition, Bangkok, Thailand
1981 - Honorable Mention in Graphic Art, The Institute of Technology and Vocational Education, Faculty of Fine Art, Poh-Chang Campus Exhibition, Bangkok, Thailand
1980 - 3rd Prize in Graphic Art, Thaiwijitsilp Art School Exhibition, Bangkok, Thailand
Solo Art Exhibitions :
2021 - “Metamorphosis” Solo Art Exhibition, by Wattanachot Tungateja, Play Art House, Bangkok, Thailand
2017 - “Earth & Sky series” Solo Art Exhibition by Wattanachot Tungateja, Sathorn 11 Art Space, Bangkok, Thailand
2013 - “Solo Art Exhibition by Wattanachot Tungateja” Naresuan University Art Museum, Pitsanulok, Thailand
2013 - “Dreamscape Series” Solo Art Exhibition by Wattanachot Tungateja at Lak Muang Gellery, Khon Kaen, Thailand
Duo Art Exhibitions :
2019 - “Life and Culture" Duo Art Exhibition by Wattanachot Tungateja and Kanaid Silsat at Ton Tan Art Space, Khon Kaen, Thailand
Triple Art Exhibitions :
2018 - “Silent Talk” Art Exhibition of 3 Artists from 3 Countries (Japan-Thailand-Vietnam, Katsumi Mukai-Wattanachot Tungateja-Cong Kim Hoa), Vietnam Fine Art Museum, Hanoi, Vietnam


ผลงานศิลปิน

Title : Colors of the Wind
Date : 2011
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 120 x 100 cm.
COLLECTION : Rama IX Art Collection
Title : Dreamscape in August #2/2013
Date : 2013
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 100 x 100 cm.
COLLECTION : Rama IX Art Collection
Title : Life on Earth #A002
Date : 2019
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 90 x 150 cm.
COLLECTION : Rama IX Art Collection
Title : Mystery of Life #10
Date : 2020
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : Diameter 100 cm.
COLLECTION : Rama IX Art Collection

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.