ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัฒนา ทิพย์วัฒน์
ที่อยู่ :
674/1 ถนนกรุงเกษม โสมนัส ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wattana Tipayawatn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กายไม่ใช่กาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 160 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Body not Body
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 160 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.