ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัชระ กลิ่นทิพย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wathara Klintip


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิญญาณป่า หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 190 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Spirit of Jangle No.2
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 190 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.