ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัชรินทร์ รอดนิตย์
เกิด :
28 ตุลาคม 2512
ที่อยู่ :
รินดา เมจิคอล อาร์ต สตูดิโอ ร้านรินดา เมจิคอลอาร์ต เลขที่ 27 ถนนเยาวราช ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร :
084-7466902, 086-6917839
อีเมล์ :
rindaart2000@yahoo.com, info@rindamagicalart.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/watcharin
การศึกษา :
- โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2535 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
2536 - การแสดงผลงานในโอกาสได้รับทุนจากสถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ปีการศึกษา 2535
2537 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 18
2537 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11
2538 - ร่วมงานแสดงที่ประเทศอิตาลี ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลปิน อัลฟา แบล๊คแอนไวท์
2538 - นิทรรศการศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยและอาเซียน จัดโดย บ.ฟิลลิป มอร์ริส
2538 - ร่วมแสดงงานที่ประเทศศรีลังกา ร่วมกับกลุ่มศิลปิน อัลฟา แบล๊คแอนไวท์
2538 - ร่วมแสดงงานเทิดพระเกียรติในหลวง หัวข้อ ความจงรักภักดี จัดโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Watcharin Rodnit
Born :
October 28, 1969
Address :
Studio; Rinda Magical Art Studio, 27 Yaowarat Road, Lavai Sub District, Muang District, Phuket 83100 THAILAND
Tel :
084-7466902, 086-6917839
E-mail :
rindaart2000@yahoo.com, info@rindamagicalart.com
Website :
www.rama9art.org/watcharin
Education :
- Karnchanadhit School
- Suratthani School
- Thai Vijit Silpa Technical High School
- BFA, Painting (Second Honour), the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
- MFA, Painting, Silpakorn University
Solo Exhibition :
2008 - Brushstroke from Nature 2008, The Silom Galleria Art Space, Bangkok
- Wittaya Nitat Museum, Chulalongkorn University
- Living Room, Sheraton Grand Hotel, Sukhumvit
- The National Gallery, Chao-Fa Rd., Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
- 1st and 2nd Scenery Painting Exhibition of 3rd year students
- students Art Exhibition, Faculty of Art
1994 - Contemporary Art Exhibition with Professors of Art at Lake Ratchada
- Italian - Thai Artist Exhibition "Artistic Twining Geremony" at Salsomuj, Giore, Treme, Parma, Italy, Alpha Black and White Group, 1997
- Alpha Black and White and Artist Group. Sri Lanka
- Ramindra Exhibition with Environment Artist Group
Awards :
1996 - 3rd Prize, Bronze Medal, Thai painting Contemporary Art. the 20th Bua Luang Art Competition
- "The Most Creative" Award, "Tell us a little when you think of the Environment" Project, by Mitsubishi Thailand Company Limited
- 3rd Prize, Bronze Medal, Siam TV Company and Thai Commercial Bank, Head Office, Ratchayothin, Contemporary Art Competition


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ม้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2543
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 90 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Horse
Date : 2000
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 90 x 60 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ต้นไม้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2543
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 60 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง :
Title : Tree
Date : 2000
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 60 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.