ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัชราพร อยู่ดี (ศรีสุข)
เกิด :
23 ธันวาคม 2513
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/watcharaporn
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2538 - นิทรรศการ งานกระดาษและวาดเส้น
นิทรรศการกลุ่ม :
2534 - นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 3
2535 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
2536 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
2537 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
รางวัล/เกียรติยศ :
2538 - รางวัลสนับสนุนมติชน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Watcharaporn Yoodee (Srisuk)
Born :
December 23, 1970 Nakornphanom, Thailand
Address :
124/50 Soi Termboml, l Ahugchan - Bangkoknoi Rd., Bangkhunnon Bangkoknoi, 10700 Thailand.
Website :
www.rama9art.org/watcharaporn
Education :
1998 - 99 - A Candidate for the Master's Degree (Painting) Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
1996 - Universita Per Stranieri Di Siena, Siena, Italy.
1995 - B.F.A. (Thai Art) Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
Solo Exhibition :
1999 - Paper Works Art Exhibition "WINTERLY WINDOW" at Baan Bangkok Gallery.
1998 - Recent Paper Works "SOMEONE IN TIME " at AD HOC Restaurant, Prasumaru Rd., Bangkok.
1995 - Paper Works and Drawings Art Exhibition at Cho. Pratumtong Restaurant, Napralan Rd., Bangkok.
Selected Exhibitions :
2007 - In Her Minds, Number 1 Gallery, Bangkok
1999 - Woman Opportunity by Hers Group, Tadu Contemporary Art, Bangkok.
- "WOMANlFESTO-II" Second International Woman's Art Exchange at Saranrom Park Bangkok
Awards :
1995 - The Thai Farmer Bank Award, The 12nd ContemporaryArt Exhibition by Yong Artists, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : The Earth Goddess of Dharani III
Date : 1995
Technique : Mixed - Coloured Paper
SIZE (cm) : 200 x 150 cm.
COLLECTION : -
Title : Close Friend
Date : 1998
Technique : Mixed - Coloured Paper
SIZE (cm) : 170 x 190 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : จากกับไปกับนกแหงความเศร้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2553
เทคนิค : อะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 180 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Gone With the Blue Birds
Date : 2010
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 180 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.