ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วทันยา ศิริวรรณ
เกิด :
20 มกราคม 2531
ที่อยู่ :
30/38 ซ.30/1 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร :
084-902-0888
การศึกษา :
- ปริญญาตรี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - นิทรรศการกลุ่มศิลปะไทยร่วมสมัย "จินตนาการในศิลปะไทย" โดยภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
- นิทรรรศการกลุ่ม Contemporary Art Thai Youth Exhibition โดย สศร.
- การศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27
- การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 22
- เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย (ทัศนศิลป์) ณ บ้านดำ นางแล จ.เชียงราย
2552 - การประกวดศิลปกรรม ปตท. "ความสุข" ครั้งที่ 24
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทสื่อผสม ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 57
2548 - รางวัลเกียรติบัตร การประกวดศิลปกรรม ปตท.ระดับเยาวชน "แผ่นดินนี้ที่ฉันรัก" ครั้งที่ 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Watanya Siriwan
Born :
January 20, 1988
Tel :
084-902-0888


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แม่เตาไฟ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เย็บปักถักร้อย
ขนาด (ซม.) : 160 x 350 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mae Tao Fai
Date : -
Technique : Sewing and embroidering
SIZE (cm) : 160 x 350 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.