ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรรษกร คงถาวร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wassakorn Khongthaworn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ, แกะสลักหิน
ขนาด (ซม.) : 115 x 110 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Symbols of New Life No.2
Date : -
Technique : Welding, stone carving
SIZE (cm) : 115 x 110 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.