ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วารี แสงสุวอ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wari Sangsuwo


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แผล-เป็น-อดีต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม (แม่พิมพ์แกะไม้, แม่พิมพ์พิมพ์วัสดุ, แม่พิมพ์ชั้นเดียว, แม่พิมพ์จารเขียว)
ขนาด (ซม.) : 240 x 580 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Trauma
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 240 x 580 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.