ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วราวุฒิ โตอุรวงศ์
เกิด :
27 กันยายน 2527
ที่อยู่ :
46 ถ.ราเมศวร ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร :
085-183-7857
การศึกษา :
- ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2548 - การแสดงศิลปกรรม "ประชาธิปไตยในหัวใจปวงชน"
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย "ศิลปกลับสู่บ้านเกิด 19 ศิลปิน อยุธยา หอศิลปอโยธยา"
2547 - การแสดงศิลปกรรม "ประชาธิปไตยในหัวใจปวงชน"
- Digital Art Exhibition
- Still - Life & Landscape Painting 2004
2546 - การแสดงศิลปกรรม "เปิดบ้าน" ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรม PANASONIC ครั้งที่ 5
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
- The International Paint and Drawing Exhibition Thailand 2003
2543 - นิทรรศการนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์
- นิทรรศการประกวดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ "การป้องกันยาเสพติด"
- การแสดงศิลปกรรม HITASHI ครั้งที่ 7
- การแสดงจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การแสดงศิลปกรรม PANASONIC ครั้งที่ 9
- เกียรตินิยมเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
- รางวัลดีเด่น Young Thai Artist
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย PANASONIC ครั้งที่ 10
2545 - รางวัลที่ 2 ประเภทวาดเส้น
2544 - รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรม
- รางวัลที่ 2 ประเภทวาดเส้น
- รางวัลชมเชยประเภทวาดเส้น
- รางวัลชมเชยลายรดน้ำ
- ทุนการศึกษา "พระพิฆเนศวร"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Warawut Touawong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน :
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : สีอะคริลิค สีน้ำมัน เกรยองบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 220 x 290 ซม.
ผู้ครอบครอง :
Title : After Afternoon
Date : -
Technique : Acrylic, oil, crayon on canvas
SIZE (cm) : 220 x 290 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.