ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วราวุธ ชูแสงทอง
เกิด :
5 พฤษภาคม 2500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Warawoot Chusangthong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพเหมือนศิลปิน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคและสีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 264 x 154 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Portrait of the Artist
Date : -
Technique : Acrylic and oil colour
SIZE (cm) : 264 x 154 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.