ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วราภรณ์ ภูมลี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Waraporn Poommalee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิถีแห่งความสงบ หมายเลข 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 250 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Path of Tranquility No. 5
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 250 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.