ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรรณวิไล สิงห์สุวงศ์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wanwilai Singsuwong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สี่จุด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 12.5 x 10.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Four Points
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 12.5 x 10.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.