ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wanwarang Lekuthai


ผลงานศิลปิน

Title : Female Childhood No. 3
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 77 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.