ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วนัด อ่างสุวรรณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wanut Angsuwan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บนเส้นทางแห่งความทุกข์ของแม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 230 x 290 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mother's Sadness
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 230 x 290 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ณ เวลาหนึ่งของแม่ที่อยู่ในเวลาแห่งความทุกข์ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 160 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Suffering No.1
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 160 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.