ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วันรบ ไทรเมือง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wanrop Saimuang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สะท้อนรูปทรงสู่วิถีชาวเรือ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะประกอบไม้
ขนาด (ซม.) : 200 x 320 x 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relation of No.1
Date : -
Technique : Welding and wood
SIZE (cm) : 200 x 320 x 190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.