ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรรณี ลี้ไพบูลย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wannee Leepaiboon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บรรณยากาศในหุ่นนิ่ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 60 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Atmosphere in Still Life
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 60 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.