ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรรณลพ มีมาก
เกิด :
28 กันยายน 2520
ที่อยู่ :
91/15 ถ.เหนือวัง ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ศึกษา :
บัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 29
2549 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
2548 - ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 27
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- ร่วมแสดงงานการประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 17
2547 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
- ร่วมแสดงงานการประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 16
2546 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 5
- ร่วมแสดงงานการประกวดกลุ่มบริษัท ฟิลลิป มอริส ประจำปี 2546
- ร่วมแสดงงานการประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 15
- ร่วมแสดงงานการประกวดภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2545 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 4
รางวัล/เกียรติยศ :
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
- ร่วมแสดงงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาปริญญาตรี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
- ร่วมแสดงงาน ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่16
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม Free thought ณ อาคารสินธร
2543 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2542 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 14
- ร่วมแสดงงานโนเกีย อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1
2540 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wanlop Meemak
Born :
September 28, 1977


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : "หล่อน - ยาย" กายเดียวกัน หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 140 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : "She - Grandmother", Unity No.3
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 140 x 180 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ปรารถนา หมายเลข 6
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Emotion No.6
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.