ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วันเจริญ จ่าปะคัง
เกิด :
1 สิงหาคม 2482
การศึกษา :
โรงเรียนเพาะช่าง
รางวัล/เกียรติยศ :
- ชนะเลิศการแสดงผลงาน ธนาคารกสิกรไทย
- เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27
- เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wancharoen Japakang
Born :
August 4,1939


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เส้นตรงกับเส้นโค้ง 2545
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2545
เทคนิค : ประติมากรรมไม้, ผสม, ทองคำเปลว, สีน้ำมัน, สีย้อมไม้
ขนาด (ซม.) : 140 x 33-14 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Straight and Curved Lines 2002
Date : 2002
Technique : Wood, mixed materails, gold leaf, oil color, wood dye
SIZE (cm) : 140 x 33-14 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ประติมากรรมนากะตันลานนาไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 250 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.