ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัชรี นิติพัฒนาภิรักษ์
ที่อยู่ :
292/46 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 85 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wacharee Nitipatanapirak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรง 3/2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์กระดาษ
ขนาด (ซม.) : 62.5 x 93 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Shape 3/2
Date : -
Technique : Paper block
SIZE (cm) : 62.5 x 93 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.