ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วัชระ หวลภิรมย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wachara Hounphirom


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ถ้ามึงมาเป็นกู
ปีสร้าง : 2550
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 160 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : If you were me
Date : 2007
Technique : Etching
Size : 160 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.