ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรสิทธิ์ พรมจอม
เกิด :
8 กันยายน 2518
ที่อยู่ :
67 หมู่ 8 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
การศึกษา :
- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
นิทรรศการกลุ่ม :
- แสดงงานวาดเส้น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปี 2535-2536
- แสดงงานแข่งทักษะวิชาชีพ (สีน้ำ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2536
- แสดงงานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปี 2536
- แสดงงานศิษย์เก่าและปัจจุบันของวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม ปี 2536
- แสดงงานสีน้ำมัน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
- แสดงงานศิลปกรรมผลงานนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ปี 2539
- ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 2
รางวัล/เกียรติยศ :
- ชนะเลิศวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดวันวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ปี 2533
- ชนะเลิศวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดวันศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด ปี 2533
- ชนะเลิศวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดวันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตการศึกษา ปี 2533
- ชนะเลิศศิลปกรรมต้านภัยสงคราม สภากาชาดไทยปี 2533
- ชนะเลิศวาดเส้นศิลปกรรมอาชีวศึกษามหาสารคาม ปี 2535
- ชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันทักษะวิชาชีพ (สีน้ำ) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2536 ระดับ ปวช.
- ชนะเลิศอันดับ 1 จิตรกรรมสีน้ำมันเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา 2536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vorasit Phromjom
Born :
September 8, 1975


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : วิถีชีวิต หมายเลข ๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ผสม (จิตรกรรม)
ขนาด : 165 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Way of Life No.2
Date : -
Technique : Mixed technique
Size : 165 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.