ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรสันต์ สุภาพ
เกิด :
24 กันยายน 2510
ที่อยู่ :
27/423 หมู่บ้านร่มเย็น ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร :
02-995-5709
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/vorasan
การศึกษา :
2529 - ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
2533 - ศบ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2535 - นิทรรศการ Thai Life สิงคโปร์
2536 - นิทรรศการ Lifestyle by The Riverside, Ideal Art Center
2537 - นิทรรศการ Legend of Romance, Star Gallery
นิทรรศการกลุ่ม :
2530 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2532 - นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 4 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2535 - นิทรรศการกลุ่มตะวันออก ครั้งที่ 1 อาร์ตฟอรั่ม แกลเลอรี่
2538 - นิทรรศการ Asian Watercolours 95 หอศิลปแห่งชาติ
2539 - นิทรรศการมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก ซีคอนสแควร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vorasan Supap
Born :
September 24, 1967
Address :
27/423 Romyen Village, Lumlukka Road, Kukot, Lumlukka Phatumtani 12130 Thailand
Tel :
02-995-5709
Website :
www.rama9art.org/vorasan
Education :
1989 - B.F.A. the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University, Thailand.
Solo Exhibition :
2006 - 'Thai - Japan Life Along The Rivers' at The Japan Foundation, Bangkok, Thailand
- 'Celebration of Water' at Carpediem Galleries, Bangkok, Thailand


ผลงานศิลปิน

Title : Boat life No.3
Date : 2001
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 130 x 220 cm.
COLLECTION : -
Title : Sunset No.1
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 100 x 125 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.