ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรกรณ์ เมธมโนรมย์
เกิด :
22 เมษายน 2511
ที่อยู่ :
1 หมู่ 3 แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
การศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vorakorn Metmanorom
Born :
April 22, 1968
Selected Exhibitions :
1995 - 1st International Triennial of Graphic Arts - Sofia 95 Bulgaria
- 1st Tokyo International Mini - Print Triennale, Japan
- 41st National Exhibition of Art Bangkok, Thailand
1994 - 6th Asian Art Biennale Bangladesh
- Internnational Print Triennale'94 - Cracow
- International Triennial of Graphic Art Bitola, Republic of Macedonia 1994
- 3rd Australian Embassy's Direct Aid Program Fund Exhibition
1993 - Pacific Rim International Print Exhibition Hilo, Hawaii
- 5th Biennial Exhibition of Print in Wagayama, Japan
- 2nd Kochi International Print Triennial Exhibition, Japan
- 1st International Print Biennial Masstricht The Netherland
- 8th International Exhibition "Small Graphic Forms, Poland Lo'Dz"
- 7th International Print Biennial Varna 93
- 1st Egyption International Print Triennale 1993
- Print from Silpakorn University Thailand Space Yz. University of Western Sydney Nepean Australian
- 2nd Australian Embassy's Direct Aid Program Fund Exhibition
1992 - 6th Miniature International Print Exhibition Gamlebyen Fredrikstad, Norway
- 17th International Independent Exhibition of Print in Kanagawa, Japan
- 10th Norwegian International Print Triennale, Norway
- 5th International Biennial Print Exhibition Taipei, Taiwan
1991 - The Art College's Print Society Japan, Machida city Museum of Graphic Art, Tokyo, Japan
- 7th International Exhibition "Small Graphic Forms, Poland Lo'Dz"
1990 - 5th Miniature International Print Exhibition Gamlebyen Fredrikstad, Norway
- 16th International Independent Exhibition of Print in Kanagawa, Japan
Awards :
- Honarary Distinction International Print Triennale Cracow'94


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ยึดมั่นในธรรมชาติ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 81 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Get a firm hold of Nature No. 1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 81 x 50 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ยึดมั่นในธรรมชาติ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 81 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Get a firm hold of Nature No. 2
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 81 x 50 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.