ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วงศ์วิชชา หัวนะราษฎร์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vongvichcha Huanaraj


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มินิิซีรีส์ ปรากฎการณ์ของธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 153 x 156 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Miniseries of Antaral Phenonena Winter in Imaginat
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 153 x 156 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.