ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วงษายา เสนเพ็ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vongsaya Senpheng


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นิมิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม, ปะติด
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dream
Date : -
Technique : Mixed technique, collage (Painting)
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.