ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิวิชชา ยอดนิล
เกิด :
17 กรกฏาคม 2503
ที่อยู่ :
63/24 หมู่ที่ 1 ซ.ติวานนท์ 46 (ธรรมนูญ 2) ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย เทศบาลเมืองธนบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
การศึกษา :
2427 - ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2524 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
2525 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 6
2525 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดย ศิลปสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทย โรงแรมมณเฑียร
2526 - นิทรรศการศิลปกรรมหลัง 2475 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2527 - นิทรรศการเนื่องในเทศกาลศิลป์ พีระศรี หอศิลป พีระศรี
2530 - นิทรรศการศิลปกรรม มาสเตอร์พีส ครั้งที่ 1-3 อาคารสีลมเซ็นเตอร์
2532 - นิทรรศการศิลปกรรมแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย ปีแอร์ กาแดงส์แกลเลอรี่ ฝรั่งเศส
2538 - นิทรรศการศิลปกรรม ของศิลปินร่วมสมัย หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vivicha Yodnil
Born :
July 17, 1960


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฝัน หมายเลข 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 127 x 192 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dream No. 5
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 127 x 192 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : หิน ทะเล ท้องฟ้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2526
เทคนิค : อะคลิลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 160.5 x 134.4 ซม.
ผู้ครอบครอง : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
Title : Rock, Sea & Sky
Date : 1983
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 160.5 x 134.4 cm.
COLLECTION : TISCO Financial Group Plc.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.