ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิวัฒน์ พิทยะวิริยากุล (เอส. เอช. ลิม)
เกิด :
2473
- ช่างภาพไทยเชื้อสายจีน เรียนถ่ายภาพแบบ “ครูพักลักจำ” จากร้านถ่ายรูป ทำงานถ่ายภาพให้กับนิตยสารไทยมีชื่อหลายฉบับ เช่น สกุลไทย,
บางกอกรายสัปดาห์, เพลินจิต, อสท. และ แสนสุข เป็นต้น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2504 จนถึงช่วงปี 2530 กว่าๆ จึงเกษียณตัวเอง
(* ที่มา www.bangkokbiznews.com)
นิทรรศการเดี่ยว :
2554 - "นิทรรศการภาพถ่าย "S. H. Lim" Kathmandu Photo Gallery กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2506 - เหรียญเงินและทองแดง จากการประกวด New York Kodak Expo
2548 - ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2548 สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vivat Pitayaviriyakul (S.H.Lim)
Born :
1930
Photographer
- A self-taught lensman, he took pictures for many well-known Thai publications such as Sakul Thai,
Bangkok Weekly, Ploenjit, Or Sor Tor and Seansuk, from 1962 until his retirement after 1987.
In 1963 he was awarded the silver and bronze medals by the New York Kodak Expo Photography Contest.
(*From www.kathmandu-bkk.com/exhibition_past028.html)
Solo Exhibition :
2011 - S.H.Lim, A mini-retrospective of Thailand’s forgotten photography master, Kathmandu Photo Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชุดว่ายน้ำสองชิ้น
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ภาพนางสาวไทยปี 2510 อภัญตรี ประยุทธเสนีย์ ในชุดไทยยอดนิยม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.