ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิทวัส ช้างศร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vittavat Changson


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความอบอุ่น
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 110 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Warmness
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 110 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.