ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิโรจน์ บุญยัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Viros Boonyung


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความรู้สึกแห่งความเป็นไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 77 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Being Thai
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 77 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.