ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิโรจน์ รัตนแจ่มเจริญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Viroj Ratanajamcharoen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ล. ลิง...ไปไหน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 145 x 195 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Monkey - ... where to go?
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 145 x 195 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.