ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิโรจน์ นุ้ยบุตร (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก)
เกิด :
16 มิถุนายน 2485 สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ :
พุทธสถานสันติอโศก 65/1 ซอยเทียนพร ถนนสุขาภิบาล 1 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
การศึกษา :
2507 - ปวช. โรงเรียนเพาะช่าง
2524-2539 - ศึกษาพุทธศาสนา ที่พุทธสถานสันติอโศก
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - "กะหรุบกุบกิบ" ผลงานศิลปะตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2518 - ผลงานจิตรกรรมกับฮอร์ส แจนเสน สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน
2518 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2518 - ร่วมแสดงกับกลุ่มธรรม
2518 - แสดงผลงานจิตรกรรมกับเพื่อนศิลปิน สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Viroj Nuybutara (Myrom Thamachati-Asoke)
Born :
June 16, 1942


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 92 x 81 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 92 x 81 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : นางไม้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2544
เทคนิค : ประติมากรรมไม้
ขนาด (ซม.) : 49 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : โลกย์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2520
เทคนิค : สื่อผสม
ขนาด (ซม.) : 208 x 186 ซม..
ผู้ครอบครอง :
ชื่องาน : เสียงร้องจากป่าพะโต๊ะ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2532
เทคนิค : แกะสลักไม้
ขนาด (ซม.) : 48 x 218 ซม.
ผู้ครอบครอง :
ชื่องาน : ดวงตาสวรรค์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2513
เทคนิค : ควันไฟบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 99 x 119 ซ.ม.
ผู้ครอบครอง :

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.