ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิโรจน์ เจียมจิราวัฒน์
เกิด :
2486
ที่อยู่ :
109/185 หมู่ 4 ร่มเกล้า 2 ซ.วัดไผ่ลุง ถ.รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
การศึกษา :
2509 - อนุปริญญาตรี (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2516 - (จิตรกรรม) สถาบันศิลปศึกษา กรุงโรม อิตาลี
นิทรรศการกลุ่ม :
2508 - การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ
2508 - การแสดงงานกลุ่มในแกลเลอรี่ต่างๆ ในกรุงโรม อิตาลี และเยอรมัน
2508 - นิทรรศการ 2 คน สถาบันเยอรมัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Viroj Chiamchirawat
Born :
1943


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ใกล้รุ่ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 150 x 450 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : อนันตกาล 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2528
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 50 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
Title : Eternity 2
Date : 1985
Technique : Collage
SIZE (cm) : 75.8 x 104.5 cm.
COLLECTION : TISCO Financial Group Plc.
ชื่องาน : บรรยากาศสีขาว หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2523
เทคนิค : อะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.