ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิริยา พูลสวัสดิ์
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ประยุกต์ศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Viriya Poonsawat


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ชีวรูปในพื้นที่ว่าง หมายเลข ๑
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด : 101 x 132 x 142 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bio Image Form No.1
Date : -
Technique : Mixed media
Size : 101 x 132 x 142 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ชีวรูปในพื้นที่ว่าง หมายเลข ๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด : 50 x 72 x 179 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bio Image Form No.2
Date : -
Technique : Mixed media
Size : 50 x 72 x 179 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.