ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์
เกิด :
27 กุมภาพันธ์ 2506
ที่อยู่ :
22/133 หมู่บ้านโชคอนันต์ 2 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ศบ.ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 3,4 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 12
- การแสดงผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Virapong Phadonsak
Born :
February 27, 1963
Selected Exhibitions :
- 12th International Print Biennial 1989, Poland


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตนาการจากรูปทรงของชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 77 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagination from the from of life
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 77 x 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : จินตนาการจากรูปทรงของชีวิต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 77 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagination from the from of life No. 1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 77 x 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : จินตนาการจากรูปทรงของชีวิต 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2532
เทคนิค : ภาพพิมพ์
ขนาด (ซม.) : 79 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารกสิกรไทย
Title : Imagination from the from of life No. 2
Date : 1989
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 79 x 110 cm.
COLLECTION : Kasikorn Bank

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.