ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วีระ โยธาประเสริฐ (2477-2545)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/vira
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- (ศิลปะเพื่อการตกแต่ง) สถาบันศิลปศึกษา กรุงโรม อิตาลี
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงงานเดี่ยว บางกะปิ แกลเลอรี่
- นิทรรศการ ตามประเทศต่างๆ ในกลุ่มสมาชิก Asean
- นิทรรศการร่วมแสดงที่กรุง Buenos Aires อาร์เจนตินา
รางวัล/เกียรติยศ :
2503 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11
2505- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vira Jothaprasert (1934-2002)
Website :
www.rama9art.org/vira
Education :
1958 - B.F.A. The Faculty of Painting, Silpakorn University, Bangkok
1962 - Dipploma Della Decorzione Di Belle Arti De Roma, Italia
Solo Exhibition :
1965 - Painting and Graphic Arts, Bangkok
2002 - Recent &Selected Works, Surapon Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1997 - Contemporary Art Exhibition in Commemoration of the 55th Anniversary of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
- Art Exhibition "From Italy" Commemorating the Centennial of King Chulalongkorn's First Visit to Europe
Awards :
1962 - Silver Medal Prize, International Art Competition, Rome, Italy
1961 - Bronze Medal Award (Painting), 12th National Exhibition of Arts, Bangkok
1960 - Bronze Medal Award (Painting), 11th National Exhibition of Arts, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Popolo Square
Date : 1962-1963
Technique : 1962-1963
SIZE (cm) : 28 x 50 cm.
COLLECTION : National Museum Silpa Bhirasri Memorial, Bangkok
Title : Golden Pheasants
Date : 2001
Technique : Monoprint
SIZE (cm) : 40 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.