ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิภา ประเสริฐเจริญสุข
ที่อยู่ :
161 หมู่ 7 ซอยบ้านร้องขี้เหล็ก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vipa Prasertcharoensuk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แผ่นระนาบ...บรรยากาศ...2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์กระดาษ
ขนาด (ซม.) : 78 x 106 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Plane...Space...2
Date : -
Technique : Paper block
SIZE (cm) : 78 x 106 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.