ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วินิตา พงส์วรุตม์
เกิด :
16 ธันวาคม 2501
ที่อยู่ :
5/955 ซ. 11 หมู่บ้านประชาชื่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vinita Phongvaroot
Born :
December 16, 1958


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เส้นและสีในหุ่นนิ่ง 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคเทียนไข
ขนาด (ซม.) : 110 x 176 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Line and Colours in Still Life l
Date : -
Technique : Acrylic and Wax
SIZE (cm) : 110 x 176 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.