ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วินัย ผู้นำพล
เกิด :
3 กุมภาพันธ์ 2492 ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ :
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
โทร :
034-255-097
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2513 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20
2513 - นิทรรศการภาพถ่าย Thai Royal Life บริติช เคาน์ซิล
2529 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงปักกิ่ง และกวางเจา
2531 - การแสดงนิทรรศการกลุ่มร่วมกับดำรง วงศ์อุปราช และวิบูลย์ ลี้สุวรรณ Alliance Francaise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vinai Poonampol
Born :
Febraury 3, 1949


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ต้นคำดารารัศมี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 68 x 88 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Trees
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 68 x 88 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.