ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ
เกิด :
24 มีนาคม 2508
ที่อยู่ :
46 ซ.วัดบางนาใน ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร :
02 393 0606
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/vimonmarn
การศึกษา :
2532 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2537 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปะและการดนตรีแห่งกรุงโตเกียว
นิทรรศการกลุ่ม :
2531-33 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัย ครั้งที่ 10, 11, 12 หอศิลป พีระศรี
2531-33 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 35 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2532 - นิทรรศการ The 18th International Biennial of Graphic Art Ljubjana ยูโกสลาเวีย
2533 - นิทรรศการ The Our Sights by Fore Women Artists เซเว่นซีส์ แกลเลอรี่
2551 - นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติเอเชียแปซิฟิก 2008 ประเทศไต้หวัน
2552 - นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์โดยอาร์เดลเวิร์คชอป งานบ้านและสวนแฟร์ กรุงเทพฯ
2552 - "โคมแก้วแห่งความสุกใส" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 26 ของอาจารย์
2553 - นิทรรศการพิมพ์จากอดีต :
ริมขอบอาณาจักรสุโขทัย , ดีโอบี หัวลำโพง
2553 - "หน้าที่และการแบ่งปัน" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 27 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2531 - รางวัลที่ 2 การประกวเศิลปกรรมร่วมสมัย โดยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5
2532 - รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 11
2532-33 - รางวัลที่ 3 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 36
2535-2536 - Purchase Prize จากการแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 และ 18 ,พิพิธภัณฑ์ศิลปภาพพิมพ์แห่งเมืองมาธิดะ,กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vimonmarn Khanthachavana
Born :
March 24, 1965, Bangkok, Thailand
Address :
46 Soi Watbangnanai, Sanphawut Road, Bangna, Phraknong, Bangkok 10260
Tel :
02 393 0606
Website :
www.rama9art.org/vimonmarn
Education :
1989 - B.F.A. ( Graphic Arts ) 1st Class Hons, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
1994 - M.F.A. ( Printmaking ), Tokyo National University of Fine Arts and Musics, Tokyo, Japan
Solo Exhibition :
1996 - Kunstforum Troadkastn, Kramsach, Austria
- Museumgalerie Tarrenz, Austria
2001 - Language of Dreams, Thailand
Selected Exhibitions :
1997 - '' Pearl Light '' two women show with Eudokia Gundolf, AK - Bildunghaus Seehof, Innsbruck, Austria
1999 - Thai - European Contemporary Art Exhibition '' ALTER EGO '', Silpakorn University, Bangkok
Awards :
1992-93 - Ryu International Prize, Most Promising Artist Grand Prix Print Contest 92, Ryu Gallery, Tokyo, Japan
- Purchase Prizes at the 17th and 18th University Print Exhibition, Machida City Museum of Graphic Arts, Tokyo Japan


ผลงานศิลปิน

Title : The Wall 3A
Date : 1988
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 74 x 95 cm.
COLLECTION : -
Title : At the Moment
Date : 1998
Technique : Woodblock
SIZE (cm) : 63 x 42 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความสัมพันธ์ของสีกับที่ว่าง A-12
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2533
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 69.5 x 97.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relationship of colr and spaceA-12
Date : serigraphy
Technique : 1990
SIZE (cm) : 69.5 x 97.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.