ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิโชค มุกดามณี (2496-2563)
เกิด :
8 มีนาคม 2496
ที่อยู่ :
52/37-40 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานีสายใน ต.ขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี.
โทร :
081-828-4418
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/vichoke
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)
การศึกษา :
2517 - ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2529 - Diploma in Art Education (Graphic Design, Contemporary Art), Tokyo Gakugei University โตเกียว ญี่ปุ่น
2530 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นิทรรศการเดี่ยว :
2529 - นิทรรศการเดี่ยว Exhibition Hall Tokyu Gakugei University โตเกียว ญี่ปุ่น
2535 - สู่สภาวการณ์ใหม่ หอศิลปแห่งชาติ ศิลปกรรมดินเผา ไดอาล็อกแกลเลอรี่
นิทรรศการกลุ่ม :
รางวัล/เกียรติยศ :
2527 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
2529 - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 8 ของธนาคารกรุงเทพ
2534 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 37
2535 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vichoke Mukdamanee
Born :
March 8, 1953, Songkhla, Thailand
Address :
52/37-40 Bangkok-Pratumthani Road, Bangkhayung, Ampher Muang, Pratumthani, Thailand.
Tel :
081-828-4418
Website :
www.rama9art.org/vichoke
National Artist :
National Artist 2012, Visual Arts (Mixed Media)
Education :
1987 - M.F.A.(Painting), Silpakorn University, Bangkok
1986 - Diploma of Art Education (Contemporary Art, Graphic Design) Tokyo Gakugei University, Tokyo, Japan
1974 - B.F.A. (Painting ), Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
2003 - "Global Truth", Exhibition Hall, 4th Fl., The Silom Galleria, Bangkok
2009 - "The Inspiration from Dharma", National Gallery, Chao Fa Rd., Bangkok
Selected Exhibitions :
1998 - "LUANG PRABANG" Painting Exhibition, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
1997 - "THAI VISION 1", California Polytechnic State University, USA.
- "VICHOKE-SARAVUDTH" Two-Man Exhibition, Silpakorn University, Bangkok
Awards :
1996-97 - The Pollock-Krasner Foundation Grant
1992 - Third Prize, 38th National Exhibition of Art, Bangkok
- Award Winner, 6th National Ceramics Exhibition, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Universe:Life:Science
Date : 1996
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 1996
COLLECTION : -
Title : The Worldview of vichoke mukdamanee
Date : 1998
Technique : Mixed techniques
SIZE (cm) : 122 x 81 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความสัมพันธ์ของชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2545
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Relationship of Life
Date : 2002
Technique : Oil and spray paint on aluminum
SIZE (cm) : 80 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.