ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิชัย เหล่ารพีพรทอง
ที่อยู่ :
96/1 ถนนประชาธิปไตย บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพฯ 10200
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vichai Laorapeporntong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การเปลี่ยนแปลงของอารยธรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคและสีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 145 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Changes in a Civilization
Date : -
Technique : Acrylic and Oil color
SIZE (cm) : 145 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.